Bilge Yararel

Dr. Öğretim Üyesi

Bilge Yararel

Bilge Yararel Doğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı üniversitede yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini iç mimarlık alanında tamamlamıştır. Akademik çalışmaları mobilya alanında yoğunlaşmıştır. Endüstri devrimi sonrası mobilyanın gelişim sürecine yönelik pek çok çalışması mevcuttur. Ayrıca çeşitli ülkelerde kişisel ve karma sergilerde yer almıştır. Sanat çalışmaları mekân, çevre, kent ve kent karmaşası üzerinedir. 2008 yılından bu yana iç mimari tasarım stüdyoları ve tasarım ile ilişkili çeşitli derslerde görev almaya devam etmektedir. 2018 yılından beri İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.